Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Opublikowano: piątek, 19, czerwiec 2020

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020

 1. 25. VI. 2020r. (w czwartek) o godz. 15.00 w kościele we Wrocieryżu odbędzie się uroczysta msza święta, na którą zapraszamy uczniów wszystkich klas.

 2. 25. VI. 2020r. (w czwartek) o godz. 16.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły odbędzie się rozdanie świadectw uczniom klasy VIII.

 3. 25. VI. 2020r. (w czwartek) o godz. 17.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły odbędzie się rozdanie świadectw uczniom klasy VII.

 4. 26. VI. 2020r. (w piątek) odbędzie się rozdanie świadectw uczniom klas I – VI
  oraz pamiątkowych dyplomów
  dla przedszkolaków wg następującego porządku

  - przedzkole i zerówka godz. 9.00 - 9.30 – sala gimnastyczna (wchodzimy wejściem od sali gimnastycznej)
  - kl.I – 9.00 – 9.30 – sala klasy I (wchodzimy wejściem od strony kuchni)
  - kl.II i kl.III – 10.00 – 10.30 sala gimnastyczna (wchodzimy wejściem od sali gimnastycznej)
  - kl.IV i kl.V – 10.00 – 10.30 sala klasy I (wchodzimy wejściem od strony kuchni)
  - kl.VI – 11.00 – 11.30 sala gimnastyczna (wchodzimy wejściem od sali gimnastycznej)

Prosimy o zachowanie zgodne z zasadami bepieczeństwa i zakładanie maseczek ochronnych.

Procedury oraz harmonogram zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej

Opublikowano: piątek, 19, czerwiec 2020

Odbioru podręczników dokonują wychowawcy klas.

Podręczniki, książki oraz sprzęt będą zwracane do biblioteki szkolnej w wyznaczonym dniu i godzinach:

22 czerwca ( poniedziałek) 2020 r.

10:00- klasa I

10.15- klasa II

10.30- klasa III

10:45- klasa IV

11:00- klasa V

11.15- klasa VI

11.30 - klasa VII

11.45 -klasa VIII

Osoby, które nie dotrą w danym dniu i godzinie proszone są o kontakt z wychowawcą.

 • Zwrot podręczników oraz książek do biblioteki szkolnej:

- podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa numer telefonu rodzica/opiekuna (przedmiot i tytuł podręcznika , łączna ilość). Książki przynoszone są do szkoły , a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela;

- książki wraz z podpisaną kartą informacyjną ( imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email) zostaną zapakowane do folii ochronnej. Następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu.

Po upływie kwarantanny wychowawca dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników . W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do odkupienia książki, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

 • Uczeń/rodzice dokonujący zwrotu książek /podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.

 • Za książki zniszczone lub zgubione rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.

 • Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców telefonicznie lub przez inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia.

 • Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów ( zwrot podręczników w kompletach , usunięcie foliowych okładek , usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI OBOWIĄZUJĄCY OD 1 CZERWCA.

Opublikowano: poniedziałek, 01, czerwiec 2020

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI OBOWIĄZUJĄCY OD 1 CZERWCA.

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

dzień

godziny

1.

Renata Pasek

wtorek

14.00-16.00

2.

Marta Curył

czwartek

14.00-16.00

3.

Bożena Leszczyńska

piątek

11.30-13.30

4.

Marta Piątek

piątek

12.00-14.00

5.

Anna Marszalik

piątek

9.00-11.00

6.

Małgorzata Środa

wtorek

14.30-16.30

7.

Anna Leśnicka

piątek

14.00-16.00

8.

Krystyna Kucybała

środa

12.00-14.00

9.

Renata Gajos

środa

12.00-14.00

10.

Barbara Królikowska

środa

14.00-16.00

11.

Marcin Salamon

środa

13.00-15.00

WAŻNE:

Aby odbyć konsultację należy najpóźniej dzień przed jej planowanym terminem skontaktować się z nauczycielem danego przedmiotu.

Rekrutacja do przedszkola

Opublikowano: sobota, 28, marzec 2020

Kochani Rodzice! 

W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji do przedszkola  informuję, że wnioski do pobrania znajdują się na naszej stronie internetowej. Należy je pobrać, wypełnić  i do dn. 15 kwietnia 2020r dostarczyć do szkoły. W razie pytań proszę  dzwonić lub skonsultować się z p. Morton Dorotą  i p. Renata Pasek.

 

Komunikaty

Opublikowano: środa, 25, marzec 2020

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zaistniałą sytuację i konieczność pracy zdalnej Wasze dzieci będą otrzymywać zadania i ćwiczenia do wykonywania w domu.

Wykonywanie poleceń od nauczycieli służyć będzie zarówno powtórzeniu i utrwaleniu już opanowanych wiadomości i umiejętności przez Wasze dzieci, jak i opanowaniu nowego materiału w ramach realizacji podstawy programowej.

W związku z powyższym bardzo prosimy państwa o współpracę i pomoc dzieciom w spełnianiu ich obowiązków szkolnych w tak trudnych warunkach.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o to, aby:

- sprawdzać informacje na stronie szkoły i na facebooku

- dbać, oto aby uczniowie klas 4-8 sprawdzali pocztę ( każda klasa ma swoją skrzynkę) i wykonywali polecenia

- dbać, w miarę możliwości, aby dziecko wykonywało zlecone prace systematycznie, uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy dziecka,

- udzielać nam nauczycielom informacji zwrotnej o pracy Waszych dzieci, kłopotów  jakie napotykają, ilości przekazywanych zadań i możliwości ich wykonania w wyznaczonym czasie,

- kontaktować się z wychowawcami i innymi nauczycielami, czy dyrektorem szkoły w razie napotkania trudności,

Formy kontaktu uczniów i rodziców z nauczycielami i dyrektorem szkoły:

- rozmowa telefoniczna lub wiadomość SMS

- wiadomości przekazywane za pośrednictwem e- maila (każdy uczeń klas 4-8 posiada założoną skrzynkę e-mail)

Dodatkowo można kontaktować się za pomocą Messengera (utworzone są już grupy i one dość sprawnie działają ).

Możliwy jest też indywidualny kontakt nauczyciela z rodzicem w szkole po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Istnieje również możliwość, aby wydrukowane materiały można było odebrać w szkole. Może odbierać je rodzic w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie. Prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby.

Dziękujemy Państwu na zrozumienie i pomoc.

Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Sędowicach

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 11 kwietnia br.

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 1. Zintegrowana Platforma Edukacyjna

 2. Portal wiedzy dla nauczycieli

 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

 5. Portal lektury.gov.pl

 6. Strona Centrum Nauki Kopernik

 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia

 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning

 9. Serwis Ninateka

 10. Serwis Muzykoteka Szkolna

 11. Biblioteka Cyfrowa Polona

 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

 13. Serwis Telewizji Polskiej

 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:

Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. 

DRODZY RODZICE

 • Oto kilka miejsc w sieci, gdzie możecie uczyć się i bawić ze swoimi pociechami:

http://pisupisu.pl

http://szaloneliczby.pl

http://www.sieciaki.pl 

http://ciufcia.pl 

http://www.dyktanda.net

http://www.kolorowe-obrazki.pl

http://tajemniczakuchnia.pl

http://www.wierszedladzieci.pl

http://www.planetaenergii.pl/

http://www.origami.art.pl

http://www.anglomaniacy.pl

http://www.zygotebody.com

http://code.org 

http://www.zyraffa.pl 

http://www.ortografka.pl

http://bobr.edu.pl/zadania-archiwalne

II wpis na strone szkoly

Zdalne nauczanie religii. Prezentujemy pomoce dla katechetów

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zachętą MEN do zdalnej pracy z uczniami, Komisja Wychowania Katolickiego KEP przypomina katechetom o możliwości korzystania z portali związanych z podręcznikami do religii.

Na portalach można znaleźć różnorodne materiały pomocnicze, skorelowane z treściami zawartymi w „Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego”. W przypadku niektórych portali, materiały katechetyczne są dostępne po bezpłatnym zalogowaniu:

http://www.ekatecheza.pl/

https://katechizmy.com.pl/

https://kulkat.pl/

https://portalkatechetyczny.pl/

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/

https://www.katechizmy.pl/

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety

Poza stronami prowadzonymi przez wydawców podręczników do religii, nie brakuje w sieci serwisów, blogów czy kanałów katechetycznych ukazujących bogactwo metodyczne i kreatywność katechetów – one również mogą być wsparciem w organizacji kształcenia na odległość.

Niezależnie od powyższych propozycji, zachęcamy do wykorzystywania znanych w kształceniu ogólnym platform edukacyjnych i innych narzędzi cyfrowych, umożliwiających zdalne nauczanie.

Licznik odwiedzin : 7804