Plan lekcji

Opublikowano: czwartek, 30, kwiecień 2015

PLAN ZAJĘĆ W ZPO SĘDOWICE OD DN. 01.09.2022R

Lp

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

rel

EW

EW

EW

j.angielski

op

op

rel

EW

EW

EW

informatyka

op

op

EW

religia

EW

informatyka

EW

op

op

j.angielski

i.polski

religia

matematyka

plastyka

religia

informatyka

j.angielski

j.polski

religia

matematyka

plastyka

informatyka

ZR j.ang/

informatyka

j. angielski

j.polski

j.angielski

religia

plastyka
op

j.polski

j. angielski

fizyka

geografia

j.polski

plastyka

ZR mat

-

fizyka

j.angielski

j.polski

matematyka

ZR mat/j.an

WDŻ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

plastyka

EW

EW

EW

op

op

op

op

plastyka

religia

EW

j.angielski

op

op

op

op

plastyka

EW

EW
j.angielski
EW

ZR

op

op

-

j.polski

j.polski

matematyka

j.angielski

godz.wych

op

op

j.angielski

j. polski

matematyka

geografia

j.polski

godz.wych

op

op

j.polski

matematyka

geografia

historia

historia

j.polski

op

op

j.polski

matematyka

religia

historia

biologia

historia

j. angielski

R

matematyka

biologia

j.angielski

j.polski

religia

j.angielski

historia

WOS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

religia

EW

EW

informatyka

EW

op

op

 

EW

EW

EW

EW

EW

op

op

 

-

EW

EW

religia

op

op

op

przyroda

j.polski

technika

historia

j. angielski

op

op

ZR mat/

biologia

matematyka

technika

religia

j.angielski

historia

godz.wych

j.angielski

j.polski

matematyka

matematyka

j. polski

op

godz.wych

j.niemiecki

j.angielski

matematyka

geografia

j. polski

j.polski

R

j. niemiecki

matematyka

religia

j.polski

j.polski

godz.wych

op

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

muzyka

wych.fiz

wych.fiz

EW

op

op

op

muzyka

wych.fiz

wych.fiz

EW

ZR

op

op

muzyka

wych.fiz

wych.fiz

EW

op

op

op

matematyka

muzyka

matematyka

wych fiz

wych fiz

op

op

j.polski

muzyka

matematyka

wych fiz

wych fiz

op

op

religia

technika

muzyka

wych fiz

wych fiz

biologia

op

religia

j.niemiecki

muzyka

biologia

matematyka

wych fiz

wych fiz

R

j. niemiecki

j. polski

EDB

matematyka

geografia

wych fiz

wych fiz

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

EW

j.angielski

EW

ZR

wych.fiz

op

op

op

-

EW

j.angielski

EW

wych.fiz

op

op

op

EW

EW

EW

j.angielski

wych.fiz

op

op

op

j.polski

przyroda

wych fiz

wych.fiz

op

op

op

WDŻ

j.polski

wych fiz

wych fiz

historia

op

op

op

ZR mat/j.an

matematyka

wych fiz

wych.fiz

op

op

op

op

chemia

chemia

matematyka

fizyka

informatyka

ZR j.ang

wych fiz

wych fiz

fizyka

informatyka

chemia

chemia

historia

WOS

wych fiz

wych fiz

 

22+1ZR=

23

22+1ZR=

23

22+1ZR=

23

26

27+2x1/2ZR

+1WDŻ =29

27+2x1/2ZR

=28

34+2x1ZR

= 36

33+2x1/2ZR

+1WDŻ =35

Odsłony: 47875

Licznik odwiedzin : 10721