„Laboratoria Przyszłości” – program realizowany w ramach „Polskiego Ładu”

Opublikowano: środa, 01, grudzień 2021

Nasza szkoła przystąpiła do programu „Laboratoria Przyszłości” jest to inicjatywa skierowana do szkół podstawowych w całej Polsce. Dzięki programowi szkoła otrzymała środki finansowe w wysokości 30 tys. zł na zakup nowoczesnych narzędzi (mm. in. drukarki 3D, maszyny do szycia, narzędzi majsterkowicza, narzędzi do prac ręcznych, plastycznych i innych pomocy dydaktycznych),  wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości, takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI POD NAZWĄ „POZNAJ POLSKĘ”

Opublikowano: środa, 01, grudzień 2021

 

 

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” Gmina Michałów otrzymała Dofinansowanie w wysokości 40 348,00 zł na organizację wycieczek szkolnych dla uczniów następujących szkół:

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach – klasy I-III

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach – klasy IV-VIII

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Michałowie - klasy I-III

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Michałowie – klasy IV-VIII

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Sędowicach - klasy I-III

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Sędowicach – klasy IV-VIII

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Węchadłowie - klasy I-III

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Węchadłowie – klasy IV-VIII

Wkład własny finansowy w wysokości 10 090,00 został zapewniony z wpłat rodziców.

Organizacja wycieczek ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/202

Opublikowano: środa, 01, wrzesień 2021

8.00  - Msza św. w kościele Sw. Marcina we Wrocieryżu

9.00 - rozpoczęcie roku szkolnego w klasach I - VIII oraz w przedszkolu

Zawiadomienie o śmierci

Opublikowano: niedziela, 25, lipiec 2021

 Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci Pana Witolda Maja
wieloletniego emerytowanego nauczyciela i wychowawcy młodzieży naszej szkoły.

Odszedł wspaniały człowiek i nauczyciel, przez ponad dwadzieścia lat pracował w naszej szkole.

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim składa
Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Sędowicach.

Pogrzeb Ś.P. Witolda Maja
odbędzie się dn
ia  26 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00
w Kościele
pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na Grodzisku w Pińczowie.

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w Szkole Podstawowej w Sędowicach w roku szkolnym 2020/2021

Opublikowano: czwartek, 25, czerwiec 2020

 

Oddział przedszkolny

L.p.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Podręcznik/

ćwiczenia

1.

Edukacja

przedszkolna

Dzieciaki w akcji”

4,5,6 latki

Anna Stalmach – Tkacz, Karina Mucha

Nowa Era

-

ćwiczenia

2.

Język angielski

My World Starter”

Gabriela Rzepecka Weiss

Nowa Era

-

ćwiczenia

3.

Religia

Tak! Jezus mnie kocha

 

Jedność Kielce

AZ-04-01/20-KI-1/20

Podręcznik

I etap edukacyjny klasy I- III

L.p.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Podręcznik/

ćwiczenia

KLASA I

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz

odkrywców”

B. Stępień,

E. Hryszkiewicz,

J. Winiecka- Nowak

K. Bielenica,

M.Bura,

M. Kwil, B. Lańkiewicz

E. Hryszkiewicz M. Ogrodowczyk, B. Stępień

M. Kęska

M. Gromek, G. Kilbach

N. Gryzoń, M. Heine, W.Vargas

Opracowanie zbiorowe

Nowa Era

790/1/2017

(podręcznik cz. 1 i 2)

790/2/2017

(podręcznik cz. 3 i 4)

790/1/2017

część 1,

790/2/2017

część 2

podręcznik – 4 części

ćwiczenia 4 części

Matematyka

2 części

ćwiczenia

2 części

Zeszyt ćwiczeń do kaligrafii

Ćwiczenia do kaligrafii matematycznej

Dzień Odkrywców –

Ćwiczenia

Informatyka

Muzyka

Teczka artysty

wyprawka

2.

Język angielski

Hello Explorer 1-

Jennifer Heath, Rebecca Adlard with DBeata Sokołowskaorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik and Alina Łubecka

Nowa Era

830/1/2017

Podręcznik

+ ćwiczenia

3.

Religia

Poznaję Boży świat

 

Jedność

Kielce

AZ-11-01/18-KI-4/20

podręcznik

4.

Informatyka

Elementarz

odkrywców”

B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiecka-Nowak

Nowa Era

790/5/2019

podręcznik

+ ćwiczenia

L.p.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Podręcznik/

ćwiczenia

KLASA II

1.

Edukacja

wczesnoszkolna

Ja i moja szkoła na nowo

Jolanta Faliszewska, Grażyna Lech
 

Mac

845/3/2018 - cz. 1-3

845/4/2018 - cz. 4-5

podręcznik

+ ćwiczenia

2.

Język

angielski

Hello Explorer 2

Jennifer Heath, Rebecca Adlard with DBeata Sokołowskaorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik and Alina Łubecka

Nowa Era

830/1/2017

podręcznik

+ ćwiczenia

3.

Religia

Idziemy do Jezusa

J. Czerkawski,

E. Kondrak

Jedność

Kielce

AZ-12-01/12-KI-3/12

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

4.

Informatyka

Elementarz małego informatyka „

 

Mac

 

zeszyt ćwiczeń + CD

L.p.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Podręcznik/

ćwiczenia

KLASA III

1.

Edukacja

wczesnoszkolna

Ja i moja szkoła na nowo

Jolanta Faliszewska, Grażyna Lech

MAC

845/5/2019

podręcznik

+ ćwiczenia

2.

Język

angielski

Hello Explorer 3

Jennifer Heath, Rebecca Adlard with DBeata Sokołowskaorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik and Alina Łubecka

Nowa Era

830/3/2019

podręcznik

+ ćwiczenia

3.

Religia

Jezus jest z nami”

J. Czerkawski,

E. Kondrak

Jedność

Kielce

AZ-13-01/12-KI – 4/13

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

4.

Informatyka

Elementarz małego informatyka „

 

Mac

 

zeszyt ćwiczeń + CD

II etap edukacyjny – klasy IV – VIII

L.p.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Podręcznik/

ćwiczenia

KLASA IV

1.

Język polski

NOWE Słowa na start”

Nowa edycja 2020/2022

A.Klimowicz, M. Derlukiewicz

Nowa Era

907/1/2017

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

2.

Język angielski

Junior Explorer” 4

Jennifer Heath, Michele

Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska

Nowa Era

837/1/2017

podręcznik

+ ćwiczenia

3.

Matematyka

Matematyka z kluczem”

M. Braun, A.Mańkowska,

M. Paszyńska

Nowa Era

875/1/2017

podręcznik

+ ćwiczenia

4.

Przyroda

Tajemnice przyrody’

W. Marko-Worłowska, F.Szlajfer,

J.Stawarz

Nowa Era

863/2019/z1

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

5.

Plastyka

Do dzieła!”

J. Lukas,

K. Onak

Nowa Era

903/1/2017

podręcznik

6.

Technika

Jak to działa?”

L. Łabecki,

M.Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

podręcznik

7.

Historia

Wczoraj i dziś”

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsh. G. Wojciechowska

Nowa Era

877/1/2020/z1

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

8.

Muzyka

Lekcja Muzyki”

M. Gromek,

G. Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

podręcznik

9.

Informatyka

Lubię to”

B. Stępień,

E. Hryszkiewicz,

J. Winiecka –

Nowak

Nowa Era

847/1/2020/z1

podręcznik

+ ćwiczenia

10.

Religia

Miejsca pełne BOGActw”

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak

B. Nosek

Jedność Kielce

AZ -21 -02/12 – KI -1/12

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

L.p.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Podręcznik/

ćwiczenia

KLASA V

1.

Język polski

NOWE Słowa na start”

A. Klimkiewicz,

M. Derlukiewicz

Nowa Era

907/3/2019

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

2.

Język angielski

Junior Explorer”

5

Jennifer Heath, Michele Crawford,

M. Mrozik, K. Kłopska

Nowa Era

837/3/2019

podręcznik

+ ćwiczenia

3.

Historia

Wczoraj i dziś”

B. Olszewska, W. Surdyk-

Fertsch, G. Wojciechowski

Nowa Era

877/3/2019

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

4.

Biologia

Puls życia”

M. Sęktas,

J. Stawarz

Nowa Era

844/2/2019

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

5.

Geografia

Planeta Nowa”

T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński

Nowa Era

906/2/2019

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

6.

Muzyka

Lekcja Muzyki”

M. Gromek,

G. Kilbach

Nowa Era

852/3/2019

podręcznik

7.

Plastyka

Do dzieła!”

J. Lukas,

K. Onak

Nowa Era

903/3/2017

podręcznik

8.

Technika

Jak to działa!”

L. Łabecki,

M. Łabecka

Nowa Era

295/1/2010/2016

podręcznik

9.

Informatyka

To lubię”

M. Kęska

Nowa Era

847/3/2018

podręcznik

10.

Religia

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,

E. Parszewska

Jedność Kielce

AZ-21-01/20-KI-2/20

Podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

L.p.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Podręcznik/

ćwiczenia

KLASA VI

1.

Język polski

NOWE Słowa na start”

A. Klimkiewicz,

M. Derlukiewicz

Nowa Era

907/3/2019

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

2.

Język angielski

Junior Explorer”

6

Jennifer Heath, Michele Crawford,

M. Mrozik, K. Kłopska

Nowa Era

837/3/2019

podręcznik

+ ćwiczenia

3.

Historia

Wczoraj i dziś”

B. Olszewska, W. Surdyk-

Fertsch, G. Wojciechowski

Nowa Era

877/3/2019

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

4.

Biologia

Puls życia”

M. Sęktas,

J. Stawarz

Nowa Era

844/2/2019

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

5.

Geografia

Planeta Nowa”

T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński

Nowa Era

906/2/2019

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

6.

Muzyka

Lekcja Muzyki”

M. Gromek,

G. Kilbach

Nowa Era

852/3/2019

podręcznik

7.

Plastyka

Do dzieła!”

J. Lukas,

K. Onak

Nowa Era

903/3/2017

podręcznik

8.

Technika

Jak to działa!”

L. Łabecki,

M. Łabecka

Nowa Era

295/1/2010/2016

podręcznik

9.

Informatyka

To lubię”

M. Kęska

Nowa Era

847/3/2018

podręcznik

10.

Religia

Tajemnice BOGAtego życia”

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,

E. Parszewska

Jedność Kielce

Az – 23- 02/12- KI – 3/14

Podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

L.p.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Podręcznik/

ćwiczenia

KLASA VII

1.

Język polski

NOWE Słowa na start”

J. Kościerzyńska, J. Ginter,

K. Łęka,

J. Krzemińska,

J. Kostrzewa,

N. Bielawska

Nowa Era

 

907/4/2020

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

2.

Język angielski

Teen Explorer” 7

Angela Bandis, Diana Bandis, Katrina Gormel, Phillip McElmuray

Nowa Era

837/4/2020/z1

podręcznik

+ ćwiczenia

 

3.

Matematyka

Matematyka z kluczem”

M.Braun, A.Mańkowska,M. Paszyńska, J. Janowicz, W.Babiański,

E. Szmytkiewicz,

K. Wej

Nowa Era

875/4/2020/z1

podręcznik

+ ćwiczenia

4.

Historia

Wczoraj i dziś”

S. Roszak, A. Łaszkiewicz,

J. Kłaczkow

 

Nowa Era

877/4/2020/z1

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

5.

Biologia

Puls życia”

M. Jefimow

Nowa Era

844/3/2020/z1

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

6.

Chemia

Chemia Nowej Ery”

J. Kulawik,

T. Kulawik,

M. Litwin

Nowa Era

758/1/2017

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

7.

Geografia

Planeta Nowa”

R. Mularz, M. Szubert, T. Rachwał

Nowa Era

906/3/2019/z1

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

8.

Język niemiecki

Klasse! Super! Toll! 1- podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7

Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

PWN

796/1/2017

podręcznik

+ materiały ćwiczeniowe

9.

Fizyka

Spotkanie z fizyką”

G. Francuz – Ornat, t. Kulawik, M. Nawrotny - Różańska

Nowa Era

885/1/2017

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

10.

Plastyka

Do dzieła!”

M. Jopczyńska,

N. Mrozkowska

Nowa Era

903/4/2017

podręcznik

11.

Muzyka

Lekcja Muzyki”

M. Gromek,

G. Kilbach

Nowa Era

852/4/2020/z1

podręcznik

12.

Informatyka

Lubię to”

G. Koba

Nowa Era

847/4/2020/z1

podręcznik

13.

Religia

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”

Ks. K.Mielnicki,

E. Kondrak,

E. Parszewska

Jedność Kielce

AZ -32-01/13-KI-4/14

podręcznik

L.p.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Podręcznik/

ćwiczenia

KLASA VIII

1.

Język polski

NOWE Słowa na start” 8

J.Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, a. Gorzałczyńska - Mróz

Nowa Era

907/5/2018

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

2.

Język angielski

Oxford. Repetytorium Ósmoklasisty”

Atena Juszko, Jenny Qiuntana, Weronika Sałandyk

Nowa Era

930/2018

podręcznik

+ ćwiczenia

3.

Matematyka

Matematyka z kluczem”

M. Braun, A. Mańkowska,

M. Paszyńska, J. Janowicz, W. Babiński, E.. Szmytkiewicz, K. Wej

Nowa Era

875/5/2018

podręcznik

+ ćwiczenia

4.

Historia

Wczoraj i dziś”

S. Roszak,

A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow

Nowa Era

877/4/2020/z1

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

5.

7.

Biologia

Chemia

Puls życia”

Chemia Nowej Ery”

B. Sągin,

A. Boczarowski,

M. Sęktas

J. Kulawik,

T. Kulawik,

M. Litwin

Nowa Era

Nowa Era

844/3/2018

785/2/2018

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

 

8.

Geografia

Planeta Nowa”

R. Mularz,

M. Szubert,

T. Rachwał

Nowa Era

906/4/2018

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

9.

Język niemiecki

Das ist Deutsch”

KOMPAKT 8

J. Kamińska

Nowa Era

814/2/2018

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

10.

Fizyka

Spotkanie z fizyką”

G. Francuz – Ornat, T. Kulawik, M. Nawotny – Różańska

Nowa Era

885/2/2018

podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

11.

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro. Podręcznik do WOS dla SP

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia – Maćkowska, T. Maćkowski

Nowa Era

874/2017

podręcznik

12.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie”

J. Słoma

Nowa Era

846/2017

podręcznik

13.

Informatyka

Lubię to”

G. Koba

Nowa Era

847/5/2018

podręcznik

14.

Religia

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”

ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

E. Parszewska

Jedność Kielce

A2-32-01/13-KI-4/14

podręcznik

Licznik odwiedzin : 7804