Plan lekcji

Opublikowano: czwartek, 30, kwiecień 2015

Plan lekcji 2019/2020

 

Lp

 

 

klasa

I

 

 

klasa

II

 

klasa

III

 

klasa

IV

 

klasa

V

 

klasa

VI

 

klasa

VII

 

klasa

VIII

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Religia

EW

EW

w-fiz

Plastyka

-

-

-

-

EW

EW

w-fiz

op

-

-

EW

EW

EW

w-fiz

EW

ZW

-

-

j.polski

Plastyka

j.angielski

Technika

j.polski

j.angielski

S

S

j.polski

Plastyka

j.angielski

Matematyka

Technika

Geografia

S

S

Plastyka

j.polski

Historia

Biologia

j.angielski

Technika

godz.wych

k. j.ang /S

k. j.ang/mat.

j.niemiecki

j.polski

j.angielski

Biologia

Matematyka

j.polski

d.zawod.

j.niemiecki

j.angielski

Matematyka

j.polski

Matematyka

EDB

d.zawod.

WOS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

EW

EW
w-fiz
EW
EW

-

-

EW

EW

w-fiz

EW

EW

ZW

-

EW

EW

w-fiz

j.angielski

-

-

-

j.polski

Religia

j.angielski

Religia

Matematyka

op

op

j.polski

j.angielski

Religia

Religia

j.polski

Matematyka

op

j.angielski

j.polski

Matematyka

Matematyka

Geografia

op

op

Matematyka

Geogra.

Plastyka

j.polski

Religia

j.ang.

Muzyka

Religia

Matematyka

j.polski

Biologia

j.angielski

WDŻ

j.ang.(k)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

informatyka

EW

j.angielski

muzyka

w-fiz.

-

-

j.angielski

EW

Religia

muzyka

w-fiz.

-

-

j.angielski

Religia

Religia

muzyka

w-fiz.

-

-

-

Historia

Matematyka

j.polski

Matematyka

Muzyka

op

-

Matematyka

Historia

j.angielski

j.polski

Muzyka

op

Religia

j.angielski

j.polski

Matematyka

Historia

Informatyka

Muzyka

Fizyka

j.niemiecki

Fizyka

Historia

Informatyka

j.polski

godz.wych.

WOS

Informatyka

j.niemiecki

Fizyka

j.angielski

Historia

j.polski

Historia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

j.angielski

EW

EW

EW

S

-

-

 

-

j.angielski

EW

EW

EW

EW

-

EW

EW

EW

EW

-

-

-

Przyroda

w-fiz.

W-fiz.

j.polski

S

op

S

 

-

w-fiz.

w-fiz.

Biologia

Matematyka

Historia

S

j.polski

j.polski

Matematyka

w-fiz.

w-fiz.

WDŻ

k.mat / S

 

Religia

Biologia

j.angielski

Historia

Geografia

w-fiz.

w-fiz.

 

k. mat /

Religia

j.polski

Matematyka

j.polski

w-fiz.

w-fiz.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ZW

EW

Religia

EW

S

-

-

EW

Religia

informatyka

Plastyka

S

-

 

informatyka

EW

EW

Plastyka

S

-

-

Przyroda

Informat.

godz.wych

w.-fiz.

w.-fiz.

Matematyka

op

-

j.polski

godz.wych

w.-fiz.

w.-fiz. Informat.

op

Religia

w-fiz.

w-fiz.

Informatyka

S

op

op

j.polski

Chemia

Chemia

Matematyka

Matematyka

w-fiz.

w-fiz.

 

Chemia

Geografia

godz.wych

Chemia

Fizyka

w-fiz.

w-fiz.

 

22

23

23

26

27

29

36

35

Odsłony: 41810

Licznik odwiedzin : 8670