Procedury oraz harmonogram zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej

Opublikowano: piątek, 19, czerwiec 2020

Odbioru podręczników dokonują wychowawcy klas.

Podręczniki, książki oraz sprzęt będą zwracane do biblioteki szkolnej w wyznaczonym dniu i godzinach:

22 czerwca ( poniedziałek) 2020 r.

10:00- klasa I

10.15- klasa II

10.30- klasa III

10:45- klasa IV

11:00- klasa V

11.15- klasa VI

11.30 - klasa VII

11.45 -klasa VIII

Osoby, które nie dotrą w danym dniu i godzinie proszone są o kontakt z wychowawcą.

  • Zwrot podręczników oraz książek do biblioteki szkolnej:

- podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa numer telefonu rodzica/opiekuna (przedmiot i tytuł podręcznika , łączna ilość). Książki przynoszone są do szkoły , a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela;

- książki wraz z podpisaną kartą informacyjną ( imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email) zostaną zapakowane do folii ochronnej. Następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu.

Po upływie kwarantanny wychowawca dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników . W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do odkupienia książki, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

  • Uczeń/rodzice dokonujący zwrotu książek /podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.

  • Za książki zniszczone lub zgubione rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.

  • Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców telefonicznie lub przez inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia.

  • Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów ( zwrot podręczników w kompletach , usunięcie foliowych okładek , usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

Odsłony: 1936

Licznik odwiedzin : 7804