Kalendarz szkolny 2014/2015

Opublikowano: środa, 09, wrzesień 2015

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem szkolnym na rok 2014/2015.

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2014 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2014 r.
3. Ferie zimowe

19 stycznia – 1 lutego 2015 r.
woj.: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie 26 stycznia – 8 lutego 2015 r.
woj.: podlaskie, warmińsko–mazurskie


2 – 15 lutego 2015 r.
woj.: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
16 lutego – 1 marca 2015 r.
woj.: kujawsko–pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

4. Wiosenna przerwa świąteczna 2 – 7 kwietnia 2015 r.
5. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
 1. w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
 2. dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. a
 3. w pozostałych szkołach podstawowych
 4. dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. c
Ustali dyrektor CKE
6. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
 1. w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
  • część humanistyczna
  • część matematyczno-przyrodnicza
  • część z języka obcego nowożytnego
 2. dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a:
  • część humanistyczna
  • część matematyczno-przyrodnicza
  • część z języka obcego nowożytnego
 3. w pozostałych gimnazjach:
  • część humanistyczna
  • część matematyczno-przyrodnicza
  • część z języka obcego nowożytnego
 4. dodatkowe terminy w gimnazjach wymienionych w lit. c:
  • część humanistyczna
  • część matematyczno-przyrodnicza
  • część z języka obcego nowożytnego
Ustali dyrektor CKE
7. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8) 9 stycznia 2015 r.
lub
24 kwietnia 2015 r.
8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych 9 stycznia 2015 r.
lub
26 czerwca 2015 r.
9. Egzamin maturalny:
 • część ustna
 • część pisemna
Ustali dyrektor CKE
10. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
 1. w okresie zimowym
  • etap pisemny
  • etap praktyczny
 2. w okresie letnim
  • etap pisemny
  • etap praktyczny
Ustali dyrektor CKE
11. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
 • część pisemna
 • część praktyczna
Termin egzaminu ustali dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłosi na stronie internetowej okręgowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem tego egzaminu. 
12. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych 26 czerwca 2015 r.
13. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2015 r.

źródło: MEN
Odsłony: 2918

Licznik odwiedzin : 8518