Komunikaty

Opublikowano: środa, 25, marzec 2020

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zaistniałą sytuację i konieczność pracy zdalnej Wasze dzieci będą otrzymywać zadania i ćwiczenia do wykonywania w domu.

Wykonywanie poleceń od nauczycieli służyć będzie zarówno powtórzeniu i utrwaleniu już opanowanych wiadomości i umiejętności przez Wasze dzieci, jak i opanowaniu nowego materiału w ramach realizacji podstawy programowej.

W związku z powyższym bardzo prosimy państwa o współpracę i pomoc dzieciom w spełnianiu ich obowiązków szkolnych w tak trudnych warunkach.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o to, aby:

- sprawdzać informacje na stronie szkoły i na facebooku

- dbać, oto aby uczniowie klas 4-8 sprawdzali pocztę ( każda klasa ma swoją skrzynkę) i wykonywali polecenia

- dbać, w miarę możliwości, aby dziecko wykonywało zlecone prace systematycznie, uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy dziecka,

- udzielać nam nauczycielom informacji zwrotnej o pracy Waszych dzieci, kłopotów  jakie napotykają, ilości przekazywanych zadań i możliwości ich wykonania w wyznaczonym czasie,

- kontaktować się z wychowawcami i innymi nauczycielami, czy dyrektorem szkoły w razie napotkania trudności,

Formy kontaktu uczniów i rodziców z nauczycielami i dyrektorem szkoły:

- rozmowa telefoniczna lub wiadomość SMS

- wiadomości przekazywane za pośrednictwem e- maila (każdy uczeń klas 4-8 posiada założoną skrzynkę e-mail)

Dodatkowo można kontaktować się za pomocą Messengera (utworzone są już grupy i one dość sprawnie działają ).

Możliwy jest też indywidualny kontakt nauczyciela z rodzicem w szkole po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Istnieje również możliwość, aby wydrukowane materiały można było odebrać w szkole. Może odbierać je rodzic w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie. Prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby.

Dziękujemy Państwu na zrozumienie i pomoc.

Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Sędowicach

Rodzicu,

Uczniu,

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 1. Zintegrowana Platforma Edukacyjna

 2. Portal wiedzy dla nauczycieli

 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

 5. Portal lektury.gov.pl

 6. Strona Centrum Nauki Kopernik

 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia

 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning

 9. Serwis Ninateka

 10. Serwis Muzykoteka Szkolna

 11. Biblioteka Cyfrowa Polona

 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

 13. Serwis Telewizji Polskiej

 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:

Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. 

DRODZY RODZICE

http://pisupisu.pl

http://szaloneliczby.pl

http://www.sieciaki.pl 

http://ciufcia.pl 

http://www.dyktanda.net

http://www.kolorowe-obrazki.pl

http://tajemniczakuchnia.pl

http://www.wierszedladzieci.pl

http://www.planetaenergii.pl/

http://www.origami.art.pl

http://www.anglomaniacy.pl

http://www.zygotebody.com

http://code.org 

http://www.zyraffa.pl 

http://www.ortografka.pl

http://bobr.edu.pl/zadania-archiwalne

II wpis na strone szkoly

Zdalne nauczanie religii. Prezentujemy pomoce dla katechetów

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zachętą MEN do zdalnej pracy z uczniami, Komisja Wychowania Katolickiego KEP przypomina katechetom o możliwości korzystania z portali związanych z podręcznikami do religii.

Na portalach można znaleźć różnorodne materiały pomocnicze, skorelowane z treściami zawartymi w „Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego”. W przypadku niektórych portali, materiały katechetyczne są dostępne po bezpłatnym zalogowaniu:

http://www.ekatecheza.pl/

https://katechizmy.com.pl/

https://kulkat.pl/

https://portalkatechetyczny.pl/

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/

https://www.katechizmy.pl/

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety

Poza stronami prowadzonymi przez wydawców podręczników do religii, nie brakuje w sieci serwisów, blogów czy kanałów katechetycznych ukazujących bogactwo metodyczne i kreatywność katechetów – one również mogą być wsparciem w organizacji kształcenia na odległość.

Niezależnie od powyższych propozycji, zachęcamy do wykorzystywania znanych w kształceniu ogólnym platform edukacyjnych i innych narzędzi cyfrowych, umożliwiających zdalne nauczanie.

Odsłony: 2296