Plan lekcji

Opublikowano: czwartek, 30, kwiecień 2015
Lp. I II III IV V VI

1

2

3

4

5

6

7

EW

EW

religia

EW

ed. muz.

EW

EW

EW

ed. plast.

w-f

EW

EW

w-f

zaj.kom.

muzyka

KN

j.polski

matematyka

w-f

technika

j. angielski

KN

KN /zaj.kom

język polski

przyroda

w-f

technika

j. angielski

KN

WDŻ

w-f

język polski

matematyka

j. angielski

historia

KN

1

2

3

4

5

6

7

j. angielski

zaj. kom./KN   religia

EW

EW

  

religia

EW

EW

j. angielski

zaj.kom/KN  

EW

EW

w-f

religia

j. angielski

przyroda

j. polski

j. angielski

w-f

matematyka

historia

KN

przyroda

historia

j. polski.

w-f

matematyka

j. angielski

KN

historia

przyroda

matematyka

zaj. kom

j. polski

w-f

j.angielski

1

2

3

4

5

6

7

w-f

KN/zaj. kom.

EW

EW

KN

EW

EW

EW

w-f

ed. muz.

EW

EW

EW

EW

KN

j. polski

przyroda

godz. wych

religia

plastyka

w-f

KN

j. polski.

przyroda

matematyka

religia

plastyka

w-f

KN

KN

technika

j. polski

matematyka

religia

przyroda

w-f

1

2

3

4

5

6

7

EW

EW

j. angielski

w-f

KN

w-f

EW

EW

EW

j.angielski

KN

EW

EW

j. angielski

w-f

j. angielski

j. polski

matematyka

muzyka

przyroda

w-f

KN

j. angielski

matematyka

j. polski

muzyka

zaj. kom / KN

w-f

KN

matematyka

j. angielski

religia

j. polski

godz. wych

muzyka

w-f

1

2

3

4

5

EW

EW

EW

w-f

plastyka

EW

religia

KN/zaj. kom

EW

KN

EW

EW

religia

EW

ed. plast.

religia

j. polski

matematyka

zaj. kom.

KN

religia

j. polski

matematyka

godz. wych

koło mat.

j. polski

przyroda

j. polski

plastyka

koło mat.

Etat 23 24 23 27 28 + 1koło 30+ 1 koło
KN            
Odsłony: 21289

Licznik odwiedzin : 4041